/assets/master/global/system/45/takeri_hero_1800x315px.jpg
Kontaktujte nás
  • 1. Osobné údaje
  • 2. Děkujeme

* Povinná políčka

Nasloucháme Vám

Pokud nám chcete sdělit něco ohledně našich produktů, služeb a samozřejmě vozů, kontaktujte nás prosím.

*
*
*
*
*

Zaškrtnutím některého z výše uvedených políček a odesláním tohoto souhlasu potvrzuji, že ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) jsem udělil(a) správci osobních údajů, tj. společnosti Mazda Motor Logistic Europe NV působící na území České republiky prostřednictvím Mazda Motor Logistic Europe NV, organizační složka, se sídlem Praha 4, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00, Česká republika,IČ: 27594947 (dále jen „správce“), souhlas se zpracováním výše uvedených a mnou poskytnutých osobních údajů. Byl(a) jsem informován(a), že účelem zpracování těchto osobních údajů je jejich zařazení do databáze správce a jejich další marketingové zpracování, tj. za účelem nabízení výrobků a služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb. (dále jen „zákon o některých službách informační společnosti“). Souhlas se zpracováním uděluji dobrovolně, a to na dobu 10 let od jeho udělení. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám, zveřejňovány ani předávány mimo EU. Osobní údaje budou zpřístupněny výhradně společnostem patřícím do skupiny správce. Potvrzuji, že jsem byl(a) správcem poučen(a) o svých právech podle § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, zejména o svém právu být na požádání informován(a) o tom, jaké osobní údaje o mé osobě správce zpracovává a práva na opravu či změnu případných nesprávných, nepravdivých nebo neúplných osobních údajů. Zaškrtnutím políčka email/telefon/pošta zároveň poskytuji ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti správci souhlas, aby mi označenou formou doručoval informace o svém zboží a službách včetně reklamy, informace o správci a aby mi své zboží a služby takto nabízel.