Mazda3

Právní ochrana

Prohlášení o ochraně soukromí

Ochrana vašeho soukromí při zpracovávání vašich osobních údajů je pro společnost Mazda důležitou otázkou. Veškeré osobní údaje zjištěné během návštěv našich webových stránek jsou zpracovávány v souladu s právními ustanoveními platnými v zemích, ve kterých jsou webové stránky spravovány. Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné stránky, jejichž obsah není pod naší správou, a proto společnost Mazda nepřijímá jakoukoliv odpovědnost za obsah na těchto webových stránkách.

 

Shromažďování a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, náš webový server automaticky zaznamená název vašeho poskytovatele internetových služeb, webovou stránku, ze které nás navštívíte, webové stránky, které navštívíte, a datum a délku vaší návštěvy. Další osobní údaje jsou ukládány pouze v případě, že je dobrovolně poskytnete, např. při registraci, v průzkumu, v soutěži nebo při realizaci smlouvy.

 

Použití a odhalení osobních údajů a upřesnění účelu

Společnost Mazda Motor Logistic Europe NV, organizační složka, Česká republika použije shromážděné osobní údaje pro administraci zákazníků a pro reklamní účely včetně zákaznické podpory a vašeho informováni o nových produktech a službách. S vašimi údaji bude zacházeno v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a budou odhaleny pouze sesterským nebo připojeným společnostem, agenturám a prodejcům společnosti Motor Logistic Europe NV, organizační složka, Česká republika, a to pro reklamní účely a administraci zákazníků včetně zákaznické podpory.

Zaškrtnutím některého z uvedených políček a odesláním souhlasu potvrzujete, že ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") jste udělili správci osobních údajů, tj. společnosti Mazda Motor Logistic Europe NV Česká republika, souhlas se zpracováním výše uvedených a poskytnutých osobních údajů. Byli jste informování, že účelem zpracování těchto osobních údajů je jejich zařazení do databáze správce a jejich další marketingové zpracování, tj. za účelem nabízení výrobků a služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb. (dále jen "zákon o některých službách informační společnosti"). Souhlas se zpracováním uděluji dobrovolně, a to na dobu 10 let od jeho udělení. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám, zveřejňovány ani předávány mimo EU. Osobní údaje budou zpřístupněny výhradně společnostem patřícím do skupiny správce.

 

Svoboda volby

Rádi bychom použili vaše údaje k vašemu informování o našich produktech a službách a v některých případech ke zjištění vašeho názoru. Vaše účast je samozřejmě zcela dobrovolná.

 

Zabezpečení

Společnost Mazda používá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby tak ochránila údaje, které spravuje, před náhodnou nebo záměrnou manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neoprávněných osob.

 

Právní ustanovení

Věnujte laskavě pozornost těmto poznámkám: Motor Logistic Europe NV, organizační složka, Česká republika, si vyhrazuje právo kdykoliv provést změny v technických údajích a zařízení. Veškeré zobrazené technické údaje se mohou lišit a nemusí být dostupné v ČR.

 

Používání fun page Mazda ČR na sociální síti Facebook

o Je dovoleno měnit obrázky tím, že přidáte kopii pomocí aplikace.
o Je dovoleno ukládat na pevný disk obrázky / změněné obrázky.
o Není dovoleno přidat kopii, která je pomlouvačná / urážlivá / hrubá.
o Není dovoleno používat obrázky ke komerčním účelům.

 

Používání souborů cookie

Cookie je malý textový soubor, který se stáhne do vašeho počítače při návštěvě naší webové stránky. Zaznamenává místa na našich webových stránkách, které počítač navštíví a délku návštěv.

Na našich stránkách používáme soubory cookie jak vlastní, tak i cizí. Vlastní soubory cookie jsou nastaveny naším serverem a pomáhají nám identifikovat, na které stránce se postupně nacházíte. Pomáhají nám také vyvolat nastavení provedená při předchozích návštěvách. Zatímco cizí soubory cookie jsou nastaveny jinými servery na server Mazda. Dodavatele cizích souborů cookie využíváme pro sledování vaší navigace na našich stránkách. Tyto soubory se zablokují snadněji než vlastní soubory cookie.

 

Soubory cookie neukládají žádné osobní údaje a používají se k sestavení anonymních, souhrnných statistik ve vztahu k používání stránek návštěvníkem. Soubory cookie nám pomáhají stanovit, jak jsou naše webové stránky výkonné, a lépe vám, jedinečnému návštěvníkovi, přizpůsobit náš obsah.

 

Pokud si přejete, můžete kdykoliv pomocí rozhraní vašeho prohlížeče zablokovat všechny typy souborů cookie, včetně cizích souborů cookie. (Upozorňujeme vás, že některé funkce našich webových stránek nemusí kvůli zablokovaným souborům cookie fungovat.)

 

U většiny počítačů můžete nastavit buď automatické přijímání všech souborů cookie, oznámení vždy když byste měli přijmout soubory cookie nebo automatické odmítání všech souborů cookie. Nejběžnější způsoby nastavení předvoleb týkajících se souborů cookie na počítači jsou uvedeny níže. Tyto kroky jsou odlišné pro uživatele počítačů Mac nebo v případě, že váš internetový prohlížeč nebo verze zde není zobrazena. V případě potíží nahlédněte do uživatelské příručky počítače nebo zavolejte na číslo zákaznické linky, které jste obdrželi společně s dokumentací k počítači.

 

Používáte-li prohlížeč Netscape 6.0:

 1. Na hlavním panelu klepněte na Úpravy, poté
 2. Předvolby
 3. Klepněte na Upřesnit
 4. Klepněte na Soubory cookie

Používáte-li prohlížeč Internet Explorer 6.0:

 1. Zvolte Nástroje, poté
 2. Možnosti internetu
 3. Klepněte na záložku Osobní údaje
 4. Klepněte na Vlastní úroveň
 5. Klepněte na tlačítko "Upřesnit"
 6. Označte políčko "Přepsat automatickou správu souborů cookie" a dle požadavků vyberte Přijmout, Blokovat nebo Dotázat se.

Používáte-li prohlížeč Internet Explorer 5.0 nebo 5.5:

 1. Zvolte Nástroje, poté
 2. Možnosti internetu
 3. Klepněte na záložku Zabezpečení
 4. Klepněte na Vlastní úroveň
 5. Sjeďte dolů na šestou volbu, abyste zjistili, jakým způsobem Internet Explorer 5 se soubory cookie zachází. Nastavení můžete změnit dle potřeby na Povolit, Zakázat nebo Dotázat se.

 

Video návody

 

Při sledování vizualizovaných výkladů (videa) funkcí vozu Mazda vezměte prosím v úvahu následující:


Uvědomte si, prosím, že vaše vozidlo nemusí být vybaveno všemi funkcemi ukázanými na videu.

 

Tento prvek nepoužívejte, když řídíte motorové vozidlo. Používání tohoto systému během řízení může řidiče rozptýlit a může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem, jejímž výsledkem může být nehoda, vážné zranění nebo smrt.

 

Informace zde uvedené názorně ukazují některé z unikátních prvků a funkcí vašeho vozidla Mazda. Videa doplňují příručky majitele s cílem co nejlépe vysvětlit, jak si své vozidlo Mazda opravdu užít. Tyto informace však nenahrazují příručku majitele Mazda.

 

Přečtením standardní příručky majitele získáte více informací o prvcích vybavení, důležité bezpečnostní informace, informace o řízení při různém stavu vozovky, o provozu a údržbě. V příručce majitele naleznete několik VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ a POZNÁMEK. VAROVÁNÍ označuje situaci, ve které ignorování varování může skončit vážným zraněním nebo smrtí. UPOZORNĚNÍ označuje situaci, ve které ignorování upozornění může skončit fyzickým zraněním, či poškozením vozidla nebo obojím. POZNÁMKA přináší informace a někdy navrhuje, jak své vozidlo lépe využít.

 

Veškeré podpůrné systémy a funkce nenahrazují správné řízení; dostupnost a funkčnost systémů může být ovlivněna provozem, povětrnostními podmínkami a stylem jízdy.

 

Všechny informace, údaje, fotografie a ilustrace odpovídají skutečnostem v době vydání. Mazda si vyhrazuje právo měnit údaje nebo konstrukci bez upozornění a nezávazně.