Mazda3

Právní ochrana

Používání fun page Mazda ČR na sociální síti Facebook

o Je dovoleno měnit obrázky tím, že přidáte kopii pomocí aplikace.
o Je dovoleno ukládat na pevný disk obrázky / změněné obrázky.
o Není dovoleno přidat kopii, která je pomlouvačná / urážlivá / hrubá.
o Není dovoleno používat obrázky ke komerčním účelům.

 

Právní ustanovení

Věnujte laskavě pozornost těmto poznámkám: společnost Mazda Motor Logistic Europe NV si vyhrazuje právo kdykoliv provést změny v technických údajích a souvisejících zařízení. Veškeré zobrazované technické údaje se mohou lišit a nemusí být dostupné v ČR.

 

Rozsah Vašeho oprávnění používat materiály a odkazy z webových stránek Mazda ČR:

o Je dovoleno měnit obrázky tím, že přidáte jejich kopii pomocí aplikace.
o Je dovoleno ukládat na pevný disk obrázky / změněné obrázky.
o Není dovoleno přidat kopii, která je pomlouvačná / urážlivá / hrubá.
o Není dovoleno používat obrázky ke komerčním účelům.

 

Video návody

 

Při sledování vizualizovaných výkladů (videa) funkcí vozu Mazda vezměte prosím v úvahu následující:


Uvědomte si, prosím, že vaše vozidlo nemusí být vybaveno všemi funkcemi ukázanými na videu.

 

Tento prvek nepoužívejte, když řídíte motorové vozidlo. Používání tohoto systému během řízení může řidiče rozptýlit a může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem, jejímž výsledkem může být nehoda, vážné zranění nebo smrt.

 

Informace zde uvedené názorně ukazují některé z unikátních prvků a funkcí vašeho vozidla Mazda. Videa doplňují příručky majitele s cílem co nejlépe vysvětlit, jak si své vozidlo Mazda opravdu užít. Tyto informace však nenahrazují příručku majitele Mazda.

 

Přečtením standardní příručky majitele získáte více informací o prvcích vybavení, důležité bezpečnostní informace, informace o řízení při různém stavu vozovky, o provozu a údržbě. V příručce majitele naleznete několik VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ a POZNÁMEK. VAROVÁNÍ označuje situaci, ve které ignorování varování může skončit vážným zraněním nebo smrtí. UPOZORNĚNÍ označuje situaci, ve které ignorování upozornění může skončit fyzickým zraněním, či poškozením vozidla nebo obojím. POZNÁMKA přináší informace a někdy navrhuje, jak své vozidlo lépe využít.

 

Veškeré podpůrné systémy a funkce nenahrazují správné řízení; dostupnost a funkčnost systémů může být ovlivněna provozem, povětrnostními podmínkami a stylem jízdy.

 

Všechny informace, údaje, fotografie a ilustrace odpovídají skutečnostem v době vydání. Mazda si vyhrazuje právo měnit údaje nebo konstrukci bez upozornění a nezávazně.