Mazda3

Životní prostředí

 

Životní prostředí – výrobky s ukončenou životností

 

Recyklace automobilových baterií nebo akumulátorů

 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění ukládá prodejcům vozidel mimo jiné zajistit na vlastní náklady bezplatný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů použitých ve vozidlech (včetně např. přenosných baterií v dálkovém ovládání k vozidlu). Automobilové baterie a akumulátory obsahují nebezpečné látky, nejčastěji různé formy těžkých kovů. Pro lidský organismus se tyto látky vyznačují akutní či chronickou toxicitou, případně jsou karcinogenní.

Automobilové baterie nebo akumulátory jsou označené speciálním symbolem a na konci jejich životnosti by je spotřebitelé měli bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru.

Společnost Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka se v roce 2010 zapojila do solidárního systému pro zajištění zpětného odběru automobilových baterií a akumulátorů. Majitelé vozidel Mazda je mají možnost bezplatně odevzdat. Informaci o místě zpětného odběru získáte u autorizovaných prodejců/servisů Mazda nebo celý seznam míst zpětného odběru naleznete přímo na adresách www.zpetnyodber.eu nebo pro přenosné baterie www.remabattery.cz. Více informací o zpětném odběru naleznete na internetové adrese www.zpetnyodber.eu nebo na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz.

Na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí ČR je společnost Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka zapsána v Seznamu výrobců (//iris.mzp.cz/Aplikace/azop.nsf).

 

Recyklace pneumatik

 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v § 38 ve spojení s vyhláškou č. 237/20012 Sb. ukládá povinným osobám (osoby, které vybrané výrobky včetně pneumatik uvádí v České republice na trh) zajistit zpětný odběr výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru.

Použité pneumatiky můžete jako koneční uživatelé bezplatně odevzdat bez ohledu na výrobní značku v rámci našeho individuálního systému v místech zpětného odběru u našich autorizovaných partnerů.

Na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí ČR je společnost Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka zapsána v Seznamu povinných osob.

 

Recyklace autovraků

 

Direktiva Evropské unie 2000/53/EC a česká legislativa týkající se životního prostředí ukládá všem výrobcům a akreditovaným zástupcům výrobců vozidel kategorie M1 (osobní vozidla) a N1 (lehká nákladní vozidla) povinnost odebrat zdarma zpět vozidlo s ukončenou životností (autovrak).

Od 1. ledna 2007 společnost Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka bezplatně odebere dle platné právní úpravy platné v ČR, všechna vozidla kategorie M1 a N1 (nezávisle na prvním datu registrace) od posledního registrovaného majitele.

Společnost Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka spolupracuje se společností Metalšrot Tlumačov a.s. Prostřednictvím, této společnosti nabízíme profesionální služby zákazníkům při likvidaci autovraků značky Mazda.

Všechna sběrná místa společnosti Metalšrot Tlumačov a.s. mají pověření k likvidaci autovraků vozů Mazda.

Pro vyhledání vašeho nejbližšího sběrného místa klikněte zde www.metalsrot.cz

 

Zpětný odběr vozu je bezplatný při splnění následujících podmínek:

  • vůz je odevzdán na určeném sběrném místě
  • vůz je kompletní (tj. nechybí žádné důležité komponenty jako je motor, převodovka, kola, karoserie, katalyzátor apod.)
  • vůz neobsahuje žádný další odpad, který není jeho součástí (např. další pneumatiky)

Při odevzdání vozidla na určeném autorizovaném sběrném místě obdržíte certifikát o převzetí vozidla k ekologické likvidaci. Předložení certifikátu je podmínkou pro odhlášení z registru vozidel.